tạ ơn người lớn cùng tôi

Sự ra đi của một người có thể để lại những hố sâu khủng khiếp, và những vết thương tự xoay trở, những bài học tự phải biết lấp đầy. Sau tất cả, chỉ còn hai chữ “biết ơn” trong khúc tình ở lại.