ỦNG HỘ VIẾT ĐỂ TỰ DO

VIẾT ĐỂ TỰ DO

ngôi nhà chung của những người Viết

Cảm ơn bạn đã ghé chơi Viết Để Tự Do,

Nếu bạn thấy yêu quý chữ cũng như những người đã viết ở đây có thể ủng hộ tụi mình, hỗ trợ Ngôi nhà Viết Để Tự Do phiên bản không quảng cáo và các project khác liên quan nhé!


***CÁCH YỂM TRỢ***

*QUA TECHCOMBANK VN:

190 299 2869 6013 – NGUYỄN THUÝ PHƯƠNG (TECHCOMBANK HCM) – GHI CHÚ CHUYỂN KHOẢN EMAIL CỦA BẠN

*QUA BUY ME A COFFEE/PHIENNGHIEN

*QUA THẺ VISA Ở KHUNG BÊN DƯỚI


Cảm ơn bạn đã giúp đỡ cho sự tồn tại và lan tỏa:


Phiên Nghiên

YỂM TRỢ BẰNG THẺ VISA TẠI ĐÂY:

One-Time
Hàng tháng
Hàng năm

Make a one-time donation / Yểm trợ một lần

Make a monthly donation / Yểm trợ hàng tháng

Make a yearly donation

Choose an amount

$5.00
$15.00
$100.00
$5.00
$15.00
$100.00
$5.00
$15.00
$100.00

Or enter a custom amount

$

Cảm ơn sự yểm trợ của bạn dành cho Viết Để Tự Do. Chúc bạn thực tập vui.
Phiên Nghiên

Cảm ơn sự yểm trợ hàng tháng của bạn dành cho Viết Để Tự Do.
Phiên Nghiên

Cảm ơn sự yểm trợ hàng năm của bạn dành cho Viết Để Tự Do.
Phiên Nghiên

DonateDonate monthlyDonate yearly