ỦNG HỘ VIẾT ĐỂ TỰ DO

VIẾT ĐỂ TỰ DO

ngôi nhà chung của những người Viết

Cảm ơn bạn đã ghé chơi Viết Để Tự Do,

Nếu bạn thấy yêu quý chữ cũng như những người đã viết ở đây có thể ủng hộ tụi mình, hỗ trợ Ngôi nhà Viết Để Tự Do phiên bản không quảng cáo và các project khác liên quan nhé!

  • Nếu bạn ở nước ngoài: “Mời mình một ly cà phê” bằng ứng dụng Buy me a Coffee /Paypal cho Viết Để Tự Do.

  • Nếu bạn ở Việt Nam: Yểm trợ bằng cách chuyển khoản vào: Nguyễn Thúy Phương – Techcombank Bà Chiểu (Nếu không tìm được xin chọn Techcombank HCM) * STK: 190 299 2869 6013


Cảm ơn bạn đã giúp đỡ cho sự tồn tại và lan tỏa:


Phiên Nghiên