Dừng để nhìn mình

Có ba vụ hôm giờ cứ lẩn quẩn trong đầu mình, một là vụ mẹ người Việt bắn hai con…

KÝ ỨC PARIS BY NIGHT

Ông Tô Văn Lai, người sáng lập chương trình Paris By Night, qua đời như một dấu chấm nữa cho…

Check in chính mình

Hôm nay Phiên đọc những dòng Freewriting này trong File Viết Chung của CÙNG VIẾT MỖI NGÀY tháng 7 và…

SONDER – Ừ, CŨNG NHƯ TA

“Hôm nay bỗng dưng nhớ lại từng đọc về những từ vựng trong một số ngôn ngữ mô tả những…

MẤY KHOẢNG SÂU MÀU XÁM

Có những ngày mệt lử, chỉ đủ sức cho hơi thở ngắn hơn một phần mười giây. Vậy mà nước…

Làm mình đau đớn

“…Gia đình mình luôn sống trong 1 bầu ko khí đầy mùi thuốc súng bởi những cơn cãi vã luôn…

ĐƯỢC-VÔ-DANH

Nhiều người nghiện đi du lịch nước ngoài hoặc những nơi xa lạ vì họ nghiện cảm giác được vô…