MỚ BÒNG BONG

“Mình đang nghĩ về những mớ bòng bong trong đầu mình và những suy nghĩ của những “nhân cách khác … Thêm

Toxic teachers

Cần phải công nhận rằng, ở đâu cũng có toxic parents và có toxic teachers. Không chỉ ở VN mới … Thêm

“be vulnerable”

Tiếng Việt không có từ chính xác cho tình trạng “vulnerable”, là lúc mình mở lòng, lúc mình mong manh … Thêm

Bầu trời ở đó

Hôm nay xanh ngắt Mình vẫn hay đi bộ ra phía sau nhà, nơi những triền đồi thoai thoải thường … Thêm

Chấp nhận mông lung

“…gần đây mình cua gái theo kiểu thiếu tự tin hơn hẳn… mình thật sự sợ và lo lắng. Mình … Thêm

Ước rằng mình bé

“Mình đang nghĩ về những suy nghĩ trong đầu, nếu có thể mình muốn nghĩ thật rõ hoặc là không … Thêm

Bớt một, thêm một

“…thường thì mình sẽ quạu lắm khi có ai làm phiền trong lúc mình tập trung, lúc viết câu này … Thêm

TRỐN VIẾT

Tiếng Việt có chữ “trốn tránh” rất hay. “Trốn tránh việc viết” là cụm từ bạn gởi cho mình khá … Thêm