Chị có khổ không?

“Chị Lê Thị Hiền, chị có khổ không?” Tôi những mong được hỏi chị một câu như vậy, thật lòng. … Thêm

biết già đi

“Với tư cách là người lớn tuổi hơn, tôi không tin điều đó…” “Tới tuổi này đi rồi mày biết…” … Thêm

biết đâu đổi dời

Rất nhiều năm trước, người ta đã bỏ đi khỏi những căn nhà lá dựng trên mặt đầm ruộng nước … Thêm