“Thăng thiên”

Hãy thử tưởng tượng bạn đang bay ngang Arizona, nhìn qua cửa sổ máy bay và thấy anh ấy vẫy tay chào bên dưới chùm bóng rực rỡ màu sắc! Bạn có tin không?

“Let go of the drama of being a suffering artist”

Ai hỏi sao phải thực hành cuốn này thì tự research nha. Phiên thực hành theo quyển này lần đầu là 2012, lên bờ xuống ruộng lắm, nhưng dần chuyển đổi tâm thức, từ một đứa viết-văn-chuyên-nhiều-giải-thưởng thành một người-viết-bình-thường-đầy-thỏa-mãn =)))

Thương một ngày sinh

Người ta nói số tuổi của con bằng số tuổi của người làm cha mẹ, vì ngày con xuất hiện thì họ mới bắt đầu hành trình thiêng liêng này, chắc chắn là nhiều bỡ ngỡ. Bởi bạn càng khổ nghĩa là cái khổ của họ đã nhiều quá, phải bất đắc dĩ mà sẻ san ẩn ức cho gánh bạn.

TỰ DO VÀ ĐIỆU NHẢY BẤT TẬN

. Ở một đoạn nào đó nếu xuất hiện một điệu nhảy thôi thúc bạn chảy trôi, dù với bất cứ động cơ nào, bạn hãy quyết bước ra nhảy, cuộc đời bạn chắc chắn sẽ đổi thay!