“the next Buddha”

“Năm nay Bồ Tát tái thế, Chúa sẽ trở về!” Chắc bạn đã nghe dự đoán ở đâu đó như … Thêm

8 TUẦN FREEWRITING (1) FREEWRITING LÀ GÌ?

Phương pháp Viết Tự Do (Freewriting) giúp bạn bắt đầu với việc viết ngay lập tức, dù viết bất kỳ điều gì ở giai đoạn đầu tiên, từ việc viết cho bản thân, viết research hay brainstorm tìm kiếm ý tưởng.

CORONAVIRUS DẠY MÌNH…

1. Đủ duyên thì tới! Tổ tiên chung gần nhất của loài virus này được minh chứng xuất hiện cách … Thêm