một chỗ viết

Lâu lắm mình mới đọc được chữ của em trong File Viết Chung, cảm thấy yên tâm hơn một chút. … Thêm

11 THÁNG TRẦM

Với Phiên, và nhiều bạn đang viết cùng nhau tháng 11 thì đây là 1 tháng biến động, và xám … Thêm

Viết xuống đi.

Viết xuống đi. Phải viết cho mình trước hết. Các hoạt động như Cùng Viết Mỗi Ngày đều hướng đến … Thêm

Nỗi khổ của nhau

“Sáng nay mình nhận được email chia sẻ File Đọc Chung của Phiên, lần trước khi tham gia đợt tháng … Thêm