Cứ thành thật

Mình đang nghĩ về việc mình nên nghĩ gì để viết ngay tại thời điểm này. Nói sao nhỉ, dạo … Thêm

Tin là mình tin

Một người phụ nữ ở Philippines cầu nguyện với tượng “Phật” mua ngoài tiệm, đến một ngày cổ mới biết … Thêm

Chữa lành cùng mẹ

“…Chỉ trong một khoảnh khắc hôm qua thôi, trước cuộc gọi lại để cố gắng thêm lần nữa của mình … Thêm

ướt mèm lá rụng

Bên vườn ngập dày một lớp lá phong. Mình lọ mọ hốt từng núi nhỏ rồi rồi đổ đi cho … Thêm

3 câu hỏi cho mình

“Mình đang nghĩ về việc dạo này mình siêng quá hen, hôm qua viết, nay viết, chắc là nhờ dịp … Thêm

VĨNH BIỆT BÁC AN CHI

Ngày còn nhỏ, một trong những mục mình thích đọc nhất là Chuyện Đông Chuyện Tây trong cuốn Kiến Thức … Thêm

ĐUỐC TUỆ CÒN ĐÂY

Mấy năm trước nghe Thầy Thích Nhất Hạnh kể về duyên may dẫn Thầy vào đường tu là từ ngày … Thêm