cơn lũ cảm xúc

Cơ thể là thứ luôn ở trong hiện tại. Hãy trở về với nó khi có cơn lũ cảm xúc ngang qua.

spiritual bypassing

Trong xóm, thím hai là người tu tập mà mình thấy kỳ quái. Mỗi lần con cái có chuyện cần … Thêm

Tỉnh thức là một lựa chọn

Được ở hoàn toàn trong quá trình viết mà không vắng mặt, được thấy tâm trí của mình, được hiểu rằng dù là suy nghĩ hay ho hay xấu xí…

Chỗ đau non dại

Chỗ đau là chỗ nhắc mình dành cho nó sự chú ý nhất định. Chỗ đau là chỗ sống động, là chỗ sẽ kéo về những non dại tươi nguyên.

Lắng nghe chính mình

Mình đã có những lúc không đủ tĩnh lặng, không đủ kiên nhẫn, không đủ bao dung để lắng nghe. Mình thấy để lắng nghe một người thương yêu trong đời, lạ kỳ thay, lại khó hơn rất nhiều việc mình lắng nghe một ai đó xa lạ, không gần gũi với mình.