TAW Kỳ 4: Công cụ THE ARTIST DATE

Phiên hay gọi ngắn gọn The Artist Date là “hẹn hò với chính mình”, với đứa trẻ nghệ sỹ bên trong (đứa trẻ mà bạn đã bỏ quên nó bồ lăn bồ lóc bao nhiêu năm qua). Phiên nhắc lại sách The Artist’s Way hơn 200 trang chỉ có 2 công cụ chính nên thuần thục

TAW Kỳ 2: Những nguyên lý cơ bản

Có những thứ hong cần tin, hong cần hiểu, chỉ cần biết nó có tồn tại là được. Một ý mình thích là “Creativity is an spiritual experience”, việc thực hành sáng tạo sẽ đưa tới những trải nghiệm mới về tinh thần, về tâm linh, và ngược lại luôn!

“Let go of the drama of being a suffering artist”

Ai hỏi sao phải thực hành cuốn này thì tự research nha. Phiên thực hành theo quyển này lần đầu là 2012, lên bờ xuống ruộng lắm, nhưng dần chuyển đổi tâm thức, từ một đứa viết-văn-chuyên-nhiều-giải-thưởng thành một người-viết-bình-thường-đầy-thỏa-mãn =)))