Mình sợ lắm

Đức, 04/05/2021, 10:54AM Mình đang nghĩ về cái chết. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cái suy nghĩ … Thêm

Sẻ chia thuần khiết

Người viết thứ 110:Sài Gòn, ngày 26/5 giờ 19h29Mình đang nghĩ về cuộc hôn nhân này, rồi những cuộc cãi … Thêm

Không yêu mình

Mình đang nghĩ về sự ghen tị. Mình thấy ghen tị với những người xung quanh. Đủ lứa tuổi đủ … Thêm

Đang học làm mẹ

“Mình đã thấy ánh mắt của chồng, kiểu chồng mắng con, mắng đến độ nó sợ xanh mắt mèo, và … Thêm