một chỗ viết

Lâu lắm mình mới đọc được chữ của em trong File Viết Chung, cảm thấy yên tâm hơn một chút. … Thêm

11 THÁNG TRẦM

Với Phiên, và nhiều bạn đang viết cùng nhau tháng 11 thì đây là 1 tháng biến động, và xám … Thêm