Cầm tiền đi chợ

“Mình bỗng nhớ hồi mới qua đây, đi đâu cũng quy đổi giá sang tiền Việt, rồi thấy giá cao … Thêm