vùng an toàn

Tui nghĩ một trong những lý do người ta đi xe hơi nhiều vì người ta cảm thấy an toàn … Thêm