KÝ ỨC PARIS BY NIGHT

Ông Tô Văn Lai, người sáng lập chương trình Paris By Night, qua đời như một dấu chấm nữa cho … Thêm

có nhau chuyện trò

Trong bảo tàng Oakland (California) có một mảng tường đen để dành tương tác. Hôm mình ghé chơi thì đang … Thêm

“You ok bro?”

Lúc hì hụi tô đậm mấy chữ “The world can’t feel my pain” lên lan can gỗ Pier số 39, … Thêm