“be vulnerable”

Tiếng Việt không có từ chính xác cho tình trạng “vulnerable”, là lúc mình mở lòng, lúc mình mong manh … Thêm

TRỐN VIẾT

Tiếng Việt có chữ “trốn tránh” rất hay. “Trốn tránh việc viết” là cụm từ bạn gởi cho mình khá … Thêm

Nói gì với mình 18?

Đời đẩy đến với #Teenagelook là filter đang hot hòn họt trên Tiktok, mình chưa bao giờ kiên nhẫn xem một loại … Thêm

NHÌN GÌ XUYÊN TẾT?

Ngày Tết là cơ hội để mình nhìn lại thiệt kỹ. Tết sẽ có rất nhiều lễ, nhiều “việc phải … Thêm

CHỊU – CHƠI

Hôm đi xuống phố cắt mớ đuôi tóc chỉa gẫy, cô thợ ngoài năm mươi cứ vuốt vuốt rồi tặc … Thêm