Ghi chép về Suzume

1. Ngắn gọn về phim: *spoiler vài chi tiết*Hành trình đi từ phía Tây sang phía Đông Nhật Bản của … Thêm

Toxic teachers

Cần phải công nhận rằng, ở đâu cũng có toxic parents và có toxic teachers. Không chỉ ở VN mới … Thêm

Lược sử truyện ngắn

Truyện ngắn là một loại hình văn xuôi, thường nén gọn và sâu hơn tiểu thuyết (novel) và truyện vừa (novellete