Ghi chép về Suzume

1. Ngắn gọn về phim: *spoiler vài chi tiết*Hành trình đi từ phía Tây sang phía Đông Nhật Bản của … Thêm

“be vulnerable”

Tiếng Việt không có từ chính xác cho tình trạng “vulnerable”, là lúc mình mở lòng, lúc mình mong manh … Thêm

TRỐN VIẾT

Tiếng Việt có chữ “trốn tránh” rất hay. “Trốn tránh việc viết” là cụm từ bạn gởi cho mình khá … Thêm